+36 1 320 1084

Tájékoztató 2020/11/02

MPBSZ Zártkörűen Működő Részvénytársaság “végelszámolás alatt”

– 2020. november 02. napi közzététele –

Az MPBSZ Zártkörűen Működő Részvénytársaság “végelszámolás alatt” (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-047536 cégjegyzékszámon; adószám: 24128526-2-43; továbbiakban: „Társaság”) az alábbiak szerinti tájékoztatást teszi közzé.

I. A Társaság tájékoztatja az érintetteket, hogy 2020. november 16. napjától az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbíróság a Cg. 01-10-041206 cégjegyzékszámon, adószám: 10241662-4-44; továbbiakban: „MTB”) tesz eleget az alábbi, végelszámolás alatt álló Társaságot érintő megkereséseknek:

        a bíróságoktól, közjegyzőktől érkező megkeresések megválaszolása,

        rendőrségi, az ügyészségi, illetve a nyomozóhatósági adatkérések teljesítése,

        egyéb hatósági (például NAV, helyi önkormányzat, kormányhivatal) megkeresések megválaszolása, továbbá

         a Társaságra vonatkozóan előírt hatályos jogszabályokban rögzített kötelező adattovábbítási feladatok teljesítése.

A Társaság tájékoztatja az érintetteket arról is, hogy 2020. november 15. napjáig a Társaság tesz eleget a fentiek szerinti megkeresések megválaszolásának.

II. Az érintettek, így különösen korábbi ügyfelek és munkavállalók megkeresései vonatkozásában, a Társaság jár el egészen a Társaság végelszámolással történő megszűnéséig, míg a Társaság végelszámolással történő megszűnését követően az MTB fogja teljesíti azokat.

Budapest, 2020. november 02.

 

MPBSZ Zrt. „v.a.”

+36 1 320 1084