kezdolap-1021

Tájékoztató tevékenység felfüggesztéséről

A Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: MPBSZ)  a befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az ügyfelek számára vezetett ügyfél- és értékpapírszámla, így pénz- és pénzügyi eszköz állományát 2019. október 21. napján („Átruházás napja”), állomány-átruházás keretében átadja az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. kezelésébe. Az Átruházás napján az MPBSZ ügyfelekkel nem rendelkezik.

Az MPBSZ a befektetési üzletágát még a 2019. évben meg kívánja szüntetni. Ennek érdekében 2019.október 21. napjával az MPBSZ felfüggeszti valamennyi befektetési szolgáltatási tevékenységét, továbbá kezdeményezi a Magyar Nemzeti Banknál a vonatkozó tevékenységi engedélyének visszavonását.

Ennek megfelelően, az MPBSZ az

– Átruházás napjáig megszünteti az egyes pénzügyi eszközök forgalmazására vonatkozó szerződéseit.

– Átruházás napjával valamennyi függő ügynökével megszünteti a közvetítői jogviszonyt.

– Átruházás napjával módosítja az Általános Üzletszabályzatát valamint az ügyfélkiszolgálást érintő egyes szabályzatait.

– Átruházás napjától nem köt befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére, illetve kiegészítő szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést.

Az MPBSZ a tevékenység felfüggesztésének időtartama alatt – azaz a 2019. október 21-e és a tevékenységi engedély visszavonásának napjáig – biztosítja elérhetőségét a Panaszkezelési szabályzat szerinti helyeken.