+36 1 320 1084

Állomány átruházás tájékoztató Ügyfelek részére

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az MPBSZ Zrt. a befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az ügyfelek számára vezetett ügyfél- és értékpapírszámla, így pénz, pénzügyi eszköz állományát 2019. október 21. napján („állomány-átruházás napja”), állomány-átruházás keretében át kívánja adni az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely:1122 Budapest, Pethényi köz 10; cégjegyzékszám: 01-10-041206; rövid név: MTB Zrt.) kezelésébe. Az állomány-átruházást követően Ön az MTB Zrt. ügyfelévé válik, így a továbbiakban értékpapírszámlájával kapcsolatos ügyeit az MTB Zrt. közvetítői fiókjaiban (azaz a Takarék Csoport tagjainál) intézheti, melyek elérhetőségéről a www.takarekcsoport.hu weboldalon tájékozódhat.

Milyen előnyökkel jár az Ön részére az állomány-átruházás?

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Magyarország egyik legnagyobb közvetítői hálózatával rendelkező pénzügyi szolgáltatója, a Takarék Csoport vezető tagja. Az állomány-átruházást követően Önnek lehetősége nyílik az MTB Zrt. országos, több mint 700 fiókkal rendelkező takarékszövetkezeti közvetítői hálózatában intézni értékpapírszámlájához kapcsolódó pénzügyeit. 

Az MTB Zrt. ügyfeleként a jövőben számos új befektetési lehetőség válik elérhetővé az Ön számára, melyekről a www.takarekcsoport.hu weboldalon tájékozódhat. 

Legfontosabb tudnivalók

– Az állomány-átruházás teljes, így valamennyi olyan ügyfél átkerül az MTB Zrt. kezelésébe, aki vagy amely nem rendelkezik érvényesen az MTB Zrt. személyének vagy Üzletszabályzatának elutasításáról a lent megjelölt határidőn belül.

– Az MPBSZ Zrt-nél a postahelyi / elektronikus ügyintézésre utoljára 2019. október 17-én van mód, a 2019. október 15-től hatályos 1. sz. Hirdetményben részletezettek szerint.

– Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2019. október 18-án, 19-én és 21-én az MPBSZ Zrt. üzleti órái, így az ügyfélfogadás szünetel, ezért a számlája javára érkező átutalási és értékpapír transzfer megbízások csak akkor kerülnek jóváírásra, amennyiben azok legkésőbb 2019. október 17. napján 19 óráig beérkeznek az MPBSZ Zrt.-hez. Az ezt követően beérkező megbízások visszautasításra kerülnek.

– Az MPBSZ Zrt.-nél vezetett ügyfél- és értékpapírszámla száma az állomány átruházással megszűnik, az új számlaszámokról az MTB Zrt. az állományátruházást követően haladéktalanul értesítést küld.

– 2019. október 21-én az MTB Zrt. befektetési szolgáltatási tevékenysége vonatkozásában az ügyfélfogadás szünetel, így Ön 2019. október 22-től intézheti az ügyfél- és értékpapírszámlájával kapcsolatos teendőket az MTB Zrt.-nél, és annak közvetítői hálózatában (www.takarekcsoport.hu).

– Az állomány-átruházás napján, az Ön ügyfél- és értékpapírszámlájának és az ezen található pénz- és pénzügyi eszközöknek a kezelése átkerül a MTB Zrt.–hez. Az MTB Zrt.-hez átkerülő ügyfél- és értékpapírszámlára, és az ezen található pénz- és pénzügyi eszközökre a mindenkor hatályos  MTB Zrt. Befektetés szolgáltatási tevékenységre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata és mellékletei vonatkoznak, amennyiben Ön a lenti határidőben és módon eltérően nem rendelkezett. Az MTB Zrt. Üzletszabályzata a www.takarekcsoport.hu weboldalon érhető el.

– Az állomány-átruházást követően új termékek vásárlására és szolgáltatások igénybevételére is megnyílik a lehetőség, amelyekről részletesen a www.takarekcsoport.hu oldalon tájékozódhat.

A fentiekkel, valamint az állomány-átruházással kapcsolatos változásokról bővebb információt tájékoztató a „Részletes tudnivalók” fejezetében olvashat.

Amennyiben további kérdése merülne fel, munkatársaink a +36 1 320 1084-es telefonszámon kollégáink készségesen állnak rendelkezésére. 

Az MTB Zrt. bízik abban, hogy elégedett Ügyfelei között üdvözölheti Önt is. Amennyiben a jelzett változásokat elfogadja, úgy Önnek további teendője nincs.

Amennyiben nem kíván az MTB Zrt. ügyfelévé válni, kérjük, ezt a Nyilatkozat Átvevő személyének és Üzletszabályzatának elutasításáról (továbbiakban „Nyilatkozat”) kitöltésével szíveskedjen bejelenteni 

• személyesen a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának 1. számú mellékletében megjelölt postahelyeken, vagy 

• postai úton legkésőbb 2019. október 14-ig. (MPBSZ Zrt., 1122 Budapest, Pethényi köz 10.). 

Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag a 2019. október 14-ig az MPBSZ Zrt.-hez beérkezett Nyilatkozatokat áll módunkban elfogadni. Amennyiben a Nyilatkozat teljesítése napján az Ön számlaegyenlege tartozást mutat, úgy azt kérjük rendezze (befizetés, beutalás), ennek elmaradása esetén az MPBSZ Zrt. a Nyilatkozat szerinti rendelkezést úgy teljesíti, hogy az Üzletszabályzat szerint érvényesíti vonatkozó jogait (így például: befektetési jegy visszaváltás tartozás erejéig és az ellenértékből a tartozás rendezése). 

Nyilatkozattétel esetén, amennyiben Ön Értékpapír Tartós Befektetési Számlával rendelkezik, kérjük, mindenképpen keresse fel a MPBSZ Zrt. Üzletszabályzatának 1. számú mellékletében megjelölt postahelyek egyikét. 

Amennyiben Ön elutasítja az MTB Zrt. személyét és/vagy Üzletszabályzatát, úgy az Ön tulajdonában lévő pénzügyi eszközökre és pénzeszközökre vonatkozó transzferálási megbízását az MPBSZ Zrt. legkésőbb 2019. október 17. napjáig hajtja végre.

Amennyiben Ön a fent meghatározott határidőn belül nem, vagy a Nyilatkozatban foglalt követelményekhez képest nem megfelelően küldi meg Nyilatkozatát az MPBSZ Zrt. részére, vagy egyébként a Keretszerződését nem szüntette meg, akkor a Bszt. 141.§-ában foglaltak értelmében úgy kell tekinteni, hogy Ön az MTB Zrt. személyét és üzletszabályzatát elfogadta.

Részletes tudnivalók

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: „Bszt.”) 141. § (2) bekezdés 1.) pontja alapján ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az MPBSZ Zrt., mint az állomány átruházója és az MTB Zrt, mint az állomány átvevője között 2019. augusztus 10. napján létrejött állomány-átruházási szerződés alapján az MPBSZ Zrt. befektetési szolgáltatásokkal összefüggő szerződéses kötelezettségeinek állományát 2019. október 21. napjával az MTB Zrt.- nek adja át. 

Az állomány-átruházáshoz az MNB, mint felügyeleti hatóság, H-EN-III-426/2019. számú határozatában engedélyezte.

 Az állomány-átruházással az MPBSZ Zrt. kezelésében lévő, Ön tulajdonában álló vagy Önt megillető pénzügyi eszközre és pénzeszközre vonatkozó szerződéses állomány az állomány-átruházás napjával az MTB Zrt. kezelésébe kerül és a pénzügyi eszközök és pénzeszközök kezelésére a továbbiakban az MTB Zrt. Befektetés szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata és mellékletei (a továbbiakban együttesen: „MTB Üzletszabályzat”) vonatkoznak. 
 
Az MTB Üzletszabályzat folyamatosan megtekinthető az MTB Zrt. központi fiókjában 1122 Budapest, Pethényi köz 10. (székház) címen, illetve az MTB Zrt. honlapján – a www.takarekcsoport.hu oldalon – ahol a „Hirdetmények, szabályzatok/Befektetési dokumentumok” menüpont tartalmazza a részleteket a „Befektetési szolgáltatási tevékenységre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzat” című dokumentumban. 
 
A fentieken túl az Üzletszabályzat megtalálható az MTB Zrt. közvetítői fiókjaiban. Az Önhöz legközelebb eső közvetítői fiókról a www.takarekcsoport.hu weboldalon keresztül tájékozódhat.
Amennyiben Ön az állomány-átruházás napját (2019. október 21.) megelőző napon az MTB Zrt-nél ügyfél- és értékpapírszámlával

• még nem rendelkezik („Új MTB Ügyfél”), úgy az állomány-átruházás napját követően az MTB Zrt. haladéktalanuk megküldi Önnek az új ügyfél- és értékpapírszámla számo(ka)t, továbbá az MNB honlapján felhasználható értékpapír- és ügyfélszámla belépési azonosítót. 

• már rendelkezik („Meglévő MTB Ügyfél”), úgy az állomány-átruházás napján az MPBSZ Zrt.-től átadásra kerülő pénz- és pénzügyi eszköz állomány az MTB Zrt.-nél meglévő ügyfél- és értékpapír számlájára kerül átvezetésre. Ezen meglévő számla adatai – ideértve az MNB honlapján felhasználható belépési azonosítót – változatlanok maradnak.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben az állomány-átruházás során Önnek terhelt pénzügyi eszköze/pénzeszköze kerül áttranszferálásra az MTB Zrt. által vezetett számlára, úgy azokat továbbra is terheltként fogja az MTB Zrt. nyilván tartani. Továbbá, ha Ön az állomány-átruházás napján negatív ügyfélszámlával rendelkezik, úgy a negatív pénzegyenleg kerül átadásra az MTB Zrt. részére, így az MTB Zrt.-nek követelése lesz Önnel szemben, amelyet az MTB Üzletszabályzat szerint lesz jogosult érvényesíteni. 

Az állomány-átruházást követően az Ön szerződéses állománya tekintetében Ön az MTB Zrt. közvetítői fiókjaiban intézheti az értékpapír számlájával kapcsolatos teendőket. A fióklistát a www.takarekcsoport.hu weboldalon találhatja meg.  

Amennyiben Ön az MPBSZ Zrt-nél e-Befektetés eléréssel rendelkezik az állomány-átruházást megelőző napon, úgy az MTB Zrt. elektronikus felületére, az Electra Internet Banking felületre („Electra”; elérhető: www.takarekcsoport.hu Netbank menüpontban) az MPBSZ Zrt.-től korábban az e-Befektetés Szolgáltatáshoz kapott azonosítóval léphet be. A jelszót pedig az állomány-átruházást követően az MTB Zrt. SMS-ben küldi meg Önnek, az Ön MPBSZ Zrt. részére megadott mobiltelefonszámára. 

Tájékoztatjuk arról, hogy az Ön MiFID kockázati profil besorolása is megváltozik, Ön az MTB Zrt. által alkalmazott kockázati profiloknak megfelelően átsorolásra kerül. Az új kockázati profiljáról az MTB Zrt. az állomány-átruházást követően tájékoztatja Önt. Amennyiben Ön Meglévő MTB Ügyfél, úgy az MTB Zrt-nél nyilvántartott kockázati profilja változatlan marad.

Ügyfeleink számára az MTB Zrt-ben a jövőben nemcsak a már megszokott termékpaletta, hanem számos új befektetési lehetőség is elérhetővé válik. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez külön szerződés megkötése szükséges (pl. határidős tőzsdei ügyletek, határidős és opciós tőzsdén kívüli deviza ügyletek) és a szolgáltatások a hatályos befektetővédelmi szabályok függvényében vehetők igénybe.
Az MPBSZ Zrt-nél kezelt rendszeres befektetési jegy vételi megbízások nem kerülnek átadásra az MTB Zrt-nek, amennyiben igényli, a migrációt követően az MTB Zrt.-nél lehetősége van új rendszeres megbízást adni.

Átvevő a 2019.10.21. és 2020. január 31. napja közötti időszakra nem számítja fel a hatályos „Költség és Díjtételek Jegyzéke” szerinti „Értékpapírszámla vezetési díjat”, illetve „Tartós Befektetési Számlavezetési díjat”, az állomány-átruházás során átvett ügyfél- és értékpapírszámlák tekintetében.

Eljárás azon Ügyfél esetén, aki nem kívánt az MTB Zrt. ügyfelévé válni – és megfelelően átadta az Átadó részére a Nyilatkozatot –, de aki vonatkozásában a Nyilatkozat szerinti pénz- és pénzügyi eszközök teljes állománya – bármely okból – nem kerül átadásra a harmadik személy szolgáltató részére:

A harmadik személy szolgáltató által nem fogadott eszköz az állomány-átruházás napján – az állomány-átruházás keretében – átadásra kerül az Átvevő részére, így az érintett Ügyfél is az Átvevő ügyfelévé válik.
Ezen Ügyfelek esetén az Átvevő egyszeri alkalommal, és legkésőbb 2019. november 15. napjáig, az érintett eszközökre vonatkozóan beadott transzfermegbízás(oka)t díjmentesen teljesíti.

+36 1 320 1084