+36 1 320 1084

Magyar Posta Rövid Kötvény Alap

Az MPBSZ a befektetési üzletágát még a 2019. évben meg kívánja szüntetni, melynek érdekében 2019.10.21. napjával (Átruházás napjával) felfüggeszti valamennyi befektetési szolgáltatási tevékenységét, továbbá kezdeményezni fogja a Magyar Nemzeti Banknál a vonatkozó tevékenységi engedélye visszavonását. Erre tekintettel az MPBSZ-nél jelen értékpapír sem érhető el.

A vonatkozó tájékoztatás nem minősül értékesítésre történő ajánlatnak, annak célja az értékpapírt korábban megvásárló személyek tájékoztatása.

TUDNIVALÓK A MAGYAR POSTA RÖVID KÖTVÉNY ALAPRÓL

FajtájaNyilvános, nyíltvégű
Típusakötvény, értékpapír befektetési alap
ElszámolásaT nap (a forgalmazási időn belül a megbízás megadásának napján, az aktuálisan érvényes árfolyamon)
Névértéke1 Ft
Az Alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartam1 év
A befektetési alapkezelőAllianz Alapkezelő Zrt.
Kockázatmérsékelt*

Az Alap hozam-/kockázati mutatója a az Alapra vonatkozó Kiemelt Befektetői Információk alapján 3-as. A skálán a legalacsonyabb szint sem jelent kockázatmentes befektetést. A mérsékelt kockázati besorolás annak köszönhető, hogy az Alap eszközei rövid lejáratú állampapírokból és pénzpiaci eszközökből állnak. A feltüntetett kockázati kategória nem feltétlenül marad változatlan, és idővel módosulhat.

  • Az Alap állampapírokba, diszkont kincstárjegyekbe, jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, kollektív befektetési értékpapírokba, a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvényekbe és banki betétekbe fekteti vagyonát.
  • Befektetési politikája alapján az Alap vagyonának legalább 80%-át forintban jegyzett magyar állampapírokba helyezi el.

Kapcsolódó dokumentumok

* A kockázati szint a Szolgáltató MiFID kockázati termékmátrixa alapján kerül feltüntetésre.

** A forgalmazás kezdetétől, azaz 2014.05.21. – től a megtekintés napjáig terjedő időszakra vonatkozó évesített adat.

*** Ha az adott postahely nyitvatartási ideje ennél rövidebb, akkor a postahely nyitvatartási ideje alatt veheti igénybe befektetési szolgáltatásainkat.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra.

A Posta Összevont Értékpapírszámla és a Posta Tartós Befektetési Számla a Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10..; tev. eng. száma: H-EN-III-8/2013) szolgáltatása.

Felhívjuk figyelmét, hogy a tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, befektetési tanácsadásnak vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése. Javasoljuk, hogy befektetési döntése előtt körültekintően mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatait, díjait, a befektetésből származó esetleges károkat, és tanulmányozza át a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatát, Díjjegyzékét és vonatkozó Hirdetményeit, az Alapra vonatkozó Kiemelt Befektetői Információkat, az Alap Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Tájékozódjon a Kezelési Szabályzatban a befektetési politikáról, a forgalmazási költségekről (vétel, tartás, eladás), az adózási szabályokról, valamint az Alap Tájékoztatójában a befektetés lehetséges kockázatairól! A Tartós Befektetési Számlára vonatkozó adózási és eho-fizetési szabályokat a hatályos Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az Egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi CXVI. törvény tartalmazza. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Alap tőkevédelemmel, tőkegaranciával nem rendelkezik.

+36 1 320 1084