+36 1 320 1084

Magyar Posta Takarék Pénzpiaci Alap

Az MPBSZ a befektetési üzletágát még a 2019. évben meg kívánja szüntetni, melynek érdekében 2019.10.21. napjával (Átruházás napjával) felfüggeszti valamennyi befektetési szolgáltatási tevékenységét, továbbá kezdeményezni fogja a Magyar Nemzeti Banknál a vonatkozó tevékenységi engedélye visszavonását. Erre tekintettel az MPBSZ-nél jelen értékpapír sem érhető el.

A vonatkozó tájékoztatás nem minősül értékesítésre történő ajánlatnak, annak célja az értékpapírt korábban megvásárló személyek tájékoztatása.

TUDNIVALÓK A MAGYAR POSTA TAKARÉK PÉNZPIACI ALAPRÓL

FajtájaNyilvános, nyíltvégű
Típusapénzpiaci, értékpapír befektetési alap
ElszámolásaT napos (a forgalmazási időn belül a megbízás megadásának napján, az aktuálisan érvényes árfolyamon)
Névértéke1 Ft
Az Alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartamnéhány hét
A befektetési alapkezelőDiófa Alapkezelő Zrt.
ForgalmazójaMagyar Posta Befektetési Zrt. (Az Alap vezető forgalmazója a Takarékbank Zrt.)
Kockázatalacsony*

Az Alap Kiemelt Befektetői Információk tájékoztatóban szereplő hozam-/kockázati mutatója 1, azonban a skálán a legalacsonyabb szint sem jelent kockázatmentes befektetést. Az alacsonyabb kockázati besorolás annak köszönhető, hogy az Alap portfóliójában elsősorban bankbetétek és rövid futamidejű államkötvények vannak, és a befektetési jegyek árfolyamának várhatóan alacsony az ingadozása. Felhívjuk figyelmét, hogy az Alap múltbéli hozama, teljesítménye nem jelent garanciát az Alap/portfólió jövőbeni teljesítményére, hozamára. A feltüntetett kockázati kategória nem feltétlenül marad változatlan, és idővel módosulhat.

Kapcsolódó dokumentumok

* A kockázati szint a Szolgáltató MiFID kockázati termékmátrixa alapján került feltüntetésre.

** A forgalmazás kezdetétől, azaz 2013.11.19 – től a megtekintés napjáig terjedő időszakra vonatkozó évesített adat.

*** Ha az adott postahely nyitvatartási ideje ennél rövidebb, úgy a postahely nyitvatartási ideje alatt veheti igénybe befektetési szolgáltatásainkat.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra.

A Posta Összevont Értékpapírszámla a Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.; tev. eng. száma: H-EN-III-8/2013) szolgáltatása.

Felhívjuk figyelmét, a tájékoztatás nem teljeskörű, és nem minősül ajánlattételnek, befektetési tanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése. Javasoljuk, hogy befektetési döntése előtt körültekintően mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatait, díjait, a befektetésből származó esetleges károkat, és tanulmányozza át a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatát, Díjjegyzékét és vonatkozó Hirdetményeit, az Alapra vonatkozó Kiemelt Befektetői Információkat, az Alap Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát. Tájékozódjon a Kezelési Szabályzatban a befektetési politikáról, a forgalmazási költségekről (vétel, tartás, eladás), az adózási szabályokról, valamint az Alap Tájékoztatójában a befektetés lehetséges kockázatairól! Felhívjuk figyelmét, hogy az Alap tőkevédelemmel és tőkegaranciával nem rendelkezik.

+36 1 320 1084