Közzététel rendkívüli közgyűlés összehívásáról és megtartásáról

közgyűlés kép

Magyar Posta Befektetési Zrt. (1062 Budapest, Andrássy út 105.; Cg: 01-10-047536; tev. eng. szám: H-EN-III-8/2013; a továbbiakban: „Társaság”) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: „Bszt.”) 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján ezúton teszi közzé a honlapján az alábbiakat:

A 2017. augusztus 17. napján kelt meghívó alapján a Társaság rendkívüli közgyűlése (továbbiakban: „Közgyűlés”) az alábbiak szerint került összehívásra:

Közgyűlés időpontja: 2017. szeptember 5. (kedd) 0900 óra

Közgyűlés helye: 1062 Budapest, Andrássy út 105.

Közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel útján

A Közgyűlés napirendje:

  1. Könyvvizsgáló újraválasztása és díjazásának megállapítása a Magyar Posta Befektetési Zrt. 2017-es üzleti évére
  2. A Társaság Alapszabályának módosítása
  3. Módosított felügyelőbizottsági Ügyrend jóváhagyása

1/2017. (IX.05.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés elhatározta, hogy a 2017-es üzleti évre vonatkozóan, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban a Társaság részére elkészítendő éves beszámolóknak a törvényi követelmények szerinti felülvizsgálatának, valamint a kapcsolódó független könyvvizsgálói jelentés elkészítésének és kibocsátásának tárgyában a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (HU-1068 Budapest, Dózsa György út 84/C MKVK nyilvántartási száma: 000083 adószáma: 10443785-2-42; cégjegyzékszáma: 01-09-071057, könyvvizsgálói feladatokat ellátó természetes személy: Horváth Tamás /MKVK tagsági igazolvány száma: 003449., befektetési vállalkozási minősítés száma: EBV003449/) kerül újra megválasztásra 4.000.000 Ft + Áfa díjazásért azzal, hogy a könyvvizsgáló járulékos költségként maximum az éves audit díj 2%-ig terjedő mértékig számolhat el költségeket.

2/2017. (IX.05.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés elhatározta a Társaság Alapszabályának alábbiak szerinti módosítását. Az új szövegrészek vastagított, dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

  1. Az Alapszabály X/4. pontja az alábbiak szerint módosult (hatályosítás):

 

Kovács Gábor

Anyja neve: Németh Ibolya

Lakcím: 1044 Budapest, Jegenyefa utca 24.

Megbízás időtartama: 2016.12.21 napjától 2019.01.29 napjáig

 

Herczegh István

Anyja neve: Eck Mária

Lakcím: 1221 Budapest, Szent Gellért utca 30. I/6

Megbízás időtartama: 2017.07.25. napjától 2019.01.29 napjáig

 

Horchler Gábor Frigyes

Anyja neve: Bartholy Angéla

Lakcím: 1124 Budapest Szendi utca 2.

Megbízás időtartama: 2017.07.14. napjától 2019.01.29 napjáig

 

Dr. Piller Zsuzsa

Anyja neve: Putz Erzsébet

Lakcím: 8400 Ajka, Határ utca 11.

Megbízás időtartama: 2017.08.16. napjától 2019.01.29 napjáig

  1. Az Alapszabály XIII/4. pontja az alábbiak szerint módosult (hatályosítás):

Kálmán László

Anyja neve: Andó Sára

Lakcím: 2096 Üröm, Kárókatona utca 62.

Megbízás időtartama: 2016.12.02 napjától 2019.01.29 napjáig

 

Táncsics András

Anyja neve: Szántó Ildikó

Lakcím: 2120 Dunakeszi, Nándorfehérvár utca 24/B.

Megbízás időtartama: 2017.02.03 napjától 2019.01.29 napjáig

 

Farkas Róbert

Anyja neve: Kalocsai Ágnes Julianna

Lakcím: 2097 Pilisborosjenő, Apor Vilmos utca 5.

Megbízás időtartama: 2017.06.22. napjától 2019.01.29. napjáig

 

Demkó-Szekeres Zsolt

Anyja neve: Szekeres Zsuzsanna

Lakcím: 1126 Budapest, Ugocsa utca 5. 4/4.

Megbízás időtartama: 2017.07.29. napjától 2019.01.29. napjáig

  1. Az Alapszabály XIV/2. pontja az alábbiak szerint módosult:

2017. szeptember 5 napjától a 2017. üzleti évről készített éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig, de nem tovább, mint 2018. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra kijelölt könyvvizsgáló:

a) Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft  (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C, Cg. 01-09-071057, MKVK nyilvántartási szám: 000083)

b) kijelölt könyvvizsgáló: Horváth Tamás (MKVK tagsági igazolvány száma: 003449., Minősítése pénzügyi intézményi: E003449)

3/2017. (IX.05.) számú Közgyűlési határozat: A Közgyűlés jóváhagyta a felügyelőbizottság ügyrendjét, valamint ezzel egyidejűleg elhatározta a felügyelőbizottság 11/2014. (IV.2.) számú határozatával jóváhagyott korábbi ügyrendjének hatályon kívül helyezésére vonatkozó döntés jóváhagyását.

 

Budapest, 2017. szeptember 11.

Magyar Posta Befektetési Zrt.