Tevékenységi engedély visszavonás

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg: 01-10-047536; tev. eng. szám: H- EN-III-8/2013; a továbbiakban: „Társaság”) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: „Bszt.”) 123/A. § (6) bekezdés alapján ezúton teszi közzé a honlapján az alábbiakat:

H-EN-III-687/2019. számú határozat

A Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.) (Befektetési Vállalkozás) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban a MNB az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza:

A Befektetési Vállalkozás részére a H-EN-III-8/2013. számú határozattal engedélyezett, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) szerinti

–           megbízás felvétele és továbbítása /5. § (1) bekezdés a) pont/;

–           megbízás végrehajtása az ügyfél javára /5. § (1) bekezdés b) pont/;

–           sajátszámlás kereskedés /5. § (1) bekezdés c) pont/;

–           befektetési tanácsadás /5. § (1) bekezdés e) pont/;

–           pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás) /5. § (1) bekezdés f) pont/;

–           pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül /5. § (1) bekezdés g) pont/;

–           a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése /5. § (2) bekezdés a) pont/;

–           a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése, kivéve − a 909/2014/EU rendelet mellékletének A szakasz 2. pontja szerinti − felső szintű (központi) értékpapírszámla vezetését /5. § (2) bekezdés b) pont/;

–           a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés /5. § (2) bekezdés f) pont/;

–           jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás /5. § (2) bekezdés g) pont/

befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatási tevékenységek folytatására jogosító engedélyt a Befektetési Vállalkozás kérelmére visszavonja.

A Befektetési Vállalkozás jelen határozat kézhezvételét követően befektetési szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások nyújtására nem jogosult.

2019. december 4.

Magyar Posta Befektetési Zrt.