+36 1 320 1084

Hírek

Tevékenységi engedély visszavonás

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg: 01-10-047536; tev. eng. szám: H- EN-III-8/2013; a továbbiakban: „Társaság”) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: „Bszt.”) 123/A. § (6) bekezdés alapján ezúton teszi közzé a honlapján...

Bővebben

Tájékoztató tevékenység felfüggesztéséről

Jegyzet kép

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10., tevékenységi engedély száma: H-EN-III-8/2013, cégjegyzékszám: 01-10-047536, a továbbiakban: MPBSZ) a befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az ügyfelek számára vezetett ügyfél- és értékpapírszámla, így pénz- és pénzügyi eszköz állományát 2019. október 21. napján („Átruházás napja”), állomány-átruházás keretében átadta az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank...

Bővebben

Tájékoztató a Kincstári Takarékjegy Plusz állampapír visszaváltásával kapcsolatosan

Jövőtervezés felsőfokon - TBSZ

Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ezúton tájékoztatja befektetőit, hogy a Kincstári Takarékjegy Plusz állampapír visszaváltásával kapcsolatos feladatokat 2019. október 21. napjától az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. látja el. Budapest, 2019. október 16. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő...

Bővebben

Tájékoztató a Magyar Posta Befektetési Zrt. ügyfelei részére az állomány-átruházás során az MTB Zrt-nek átadásra kerülő adatok köréről

vállalati hírek

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10., tevékenységi engedély száma: H-EN-III-8/2013, cégjegyzékszám: 01-10-047536, a továbbiakban: MPBSZ) közzétette, hogy a befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az ügyfelek számára vezetett ügyfél- és értékpapírszámla, így pénz, pénzügyi eszköz állományát 2019. október 21. napján („Átruházás napja”), állomány-átruházás keretében át kívánja adni az MTB...

Bővebben

Tájékoztató állomány átruházásról a Magyar Posta Befektetési Zrt. Ügyfelei részére

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10., tevékenységi engedély száma: H-EN-III-8/2013, cégjegyzékszám: 01-10-047536, a továbbiakban: MPBSZ) ezúton közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az ügyfelek számára vezetett ügyfél- és értékpapírszámla, így pénz, pénzügyi eszköz állományát 2019. október 21. napján, állomány-átruházás keretében át kívánja adni az MTB Magyar...

Bővebben

Közzététel rendkívüli kögyzűlés összehívásáról és közgyűlés határozatairól

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg: 01-10-047536; tev. eng. szám: H-EN-III-8/2013; a továbbiakban: „Társaság”) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: „Bszt.”) 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján ezúton teszi közzé a...

Bővebben

Tájékoztató a kötelező adategyeztetésről, az okmányok kötelező másolásáról

Jegyzet kép

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) ezúton is felhívja tisztelt Ügyfelei figyelmét arra, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) értelmében valamennyi Ügyfelünk – személyazonosságának igazolására alkalmas és lakcímet igazoló hatósági igazolványáról másolatot kell készítenünk, – adatait, kiemelt közszereplői...

Bővebben

Közzététel közgyűlésről és a közgyűlésen hozott határozatról

A Magyar Posta Befektetési Zrt. közzététele a Bszt. 123.§ (1) g) pontja alapján A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg: 01-10-047536; tev. eng. szám: H-EN-III-8/2013; a továbbiakban: „Társaság”) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény...

Bővebben

Tájékoztató a kötelező adategyeztetésről, az okmányok kötelező másolásáról

vállalati hírek

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) ezúton is felhívja tisztelt Ügyfelei figyelmét arra, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) értelmében valamennyi Ügyfelünk – személyazonosságának igazolására alkalmas és lakcímet igazoló hatósági igazolványáról másolatot kell készítenünk, – adatait, kiemelt közszereplői...

Bővebben

Közzététel Üzletszabályzat és Hirdetmények módosulásáról

e-Befektetés belépés

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10., tevékenységi engedély száma: H-EN-III-8/2013, cégjegyzékszám: 01-10-047536, a továbbiakban: Társaság) ezúton közzéteszi, hogy 2019. június 01. napi hatálybalépéssel I. az alábbi dokumentumai módosulnak: Üzletszabályzata Üzletszabályzatának 2. sz. mellékletét képező Kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységek végzői Üzletszabályzatának 3. sz. mellékletét...

Bővebben

+36 1 320 1084