+36 1 320 1084

Rólunk

MPBSZ Zártkörűen Működő Részvénytársaság „végelszámolás alatt” céginformáció

A cég elnevezése: MPBSZ Zártkörűen Működő Részvénytársaság „végelszámolás alatt”

A cég rövidített elnevezése:MPBSZ Zrt. ”v.a.”

Cégadatok:

Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Telefonszám: +36 1 320 1084
Cégjegyzékszám: 01-10-047536, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24128526-2-43
KSH szám: 24128526-6612-114-01.
Pénzforgalmi jelzőszáma: 18203332-06018420-40010011
Jegyzett tőke: 176.000.000 Ft
A cég üzleti évének mérlegforduló napja: december 31.

Ügyvezetés:

1. Kovács Géza (végelszámoló)

A könyvvizsgáló adatai:

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

A részvényesek neve (cégneve), illetve tulajdoni és szavazati hányaduk:

Cégnév Tulajdoni hányad Szavazati arány
Magyar Posta Zrt. 50% 50%
Takarék Invest Befektetési és Ingatlankezelő Kft. 50% 50%


+36 1 320 1084