Közzététel az igazgatóság tagjainak választásáról

Üzlet kézfogás

A Magyar Posta Befektetési Zrt. közzététele a Bszt. 123.§ (1) bekezdésének d) pontja alapján

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg: 01-10-047536; tev. eng. szám: H-EN-III-8/2013; a továbbiakban: „Társaság”) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: „Bszt.”) 123. § (1) bekezdés d) pontja alapján ezúton teszi közzé a honlapján az alábbiakat:

A Magyar Nemzeti Bank 2019. február 12. napján kelt H-EN-III-80/2019. számú határozatával engedélyezte az igazgatóság következő tagjainak újraválasztását:

  Név Lakóhely Anyja neve Tisztség
1. Herczegh István 1221 Budapest, Kanyargó utca 48. 2. ajtó Eck Mária igazgatósági tag
2. Dr. Piller Zsuzsa 6000 Kecskemét, Ballószög tanya 320/A. Putz Erzsébet igazgatósági tag
3. Horchler Gábor Frigyes 1124 Budapest, Szendi utca 2. 1. ajtó Bartholy Angéla igazgatósági tag
4. Kovács Gábor 1044 Budapest, Jegenyefa 24. Németh Ibolya igazgatósági tag

Az igazgatóság újraválasztott tagjainak megbízatása – tekintettel a Bszt. 22/A. § (1) bekezdésében foglaltakra – 2019. február 13. napjától 2023. október 01. napjáig tartó határozott időtartamra szól.

Az Alapszabálynak az Igazgatóság tagjainak képviseleti és cégjegyzési jogára vonatkozó rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Budapest, 2019. február 15.

Magyar Posta Befektetési Zrt.