Közzététel felügyelőbizottsági tagok megbízásával kapcsolatosan

Üzlet kézfogás

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg: 01-10-047536; tev. eng. szám: H-EN-III-8/2013; a továbbiakban: „Társaság”) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: „Bszt.”) 123. § (1) bekezdés d) pontja alapján ezúton teszi közzé a honlapján az alábbiakat.

A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte Lovas Iván és Farkas Róbert újraválasztását, valamint Schamschula György és Katona Viktor Iván megválasztását, a felügyelőbizottsági tagok megbízatása az alábbi határozott időtartamokra szól:

  Név Lakóhely Anyja neve Tisztség Engedély száma Megbízatás időtartama
1. Lovas Iván 1118 Budapest, Beregszász út 34. 1. ajtó Márton Viktória felügyelőbizottsági tag H-EN-III-112/2019. 2019.02.27. napjától 2023.10.01. napjáig
2. Schamschula György 1125 Budapest, Tündér utca 4/A. Barabás Gizella Olga felügyelőbizottsági tag H-EN-III-122/2019. 2019.03.01. napjától 2023.10.01. napjáig  
3. Farkas Róbert 2097 Pilisborosjenő, Apor Vilmos utca 5. Kalocsai Ágnes Julianna felügyelőbizottsági tag H-EN-III-127/2019. 2019.03.12. napjától 2023.10.01. napjáig
4. Katona Viktor Iván 1121 Budapest, Hunyad lejtő 42. Molnár Ilona Erzsébet felügyelőbizottsági tag H-EN-III-144/2019. 2019.03.13. napjától 2023.10.01. napjáig

Budapest, 2019. március 18.

Magyar Posta Befektetési Zrt.