Közzététel közgyűléssel kapcsolatosan

közgyűlés kép

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg: 01-10-047536; tev. eng. szám: H-EN-III-8/2013; a továbbiakban: „Társaság”) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: „Bszt.”) 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján ezúton teszi közzé a honlapján az alábbiakat:

A 2019. február 25. napján kelt meghívó alapján a Társaság rendkívüli közgyűlése (a továbbiakban: „Közgyűlés”) az alábbiak szerint került összehívásra:

Közgyűlés időpontja: 2019. március 12. 9:00 óra

Közgyűlés helye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., 208. sz. iroda

Közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel útján

A Közgyűlés napirendje:

  1. A Társaság tőkehelyzetének rendezése

A Társaság részvényesei a Társaság Alapszabályának IX.6. pontjában foglaltak alapján a Közgyűlés fentiek szerinti megtartásához és a határozathozatalhoz egyhangúlag hozzájárultak.

A Közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:

1/2019. (III.12.) sz. közgyűlési határozat

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (a továbbiakban: Társaság) részvényesei jóváhagyták az Igazgatóság 2019. március 8. napján elfogadott, a Magyar Posta Befektetési Zrt. 40 millió Ft-os alárendelt kölcsöntőke bevonásáról szóló 1/2019. (03.08.) számú igazgatósági határozatát az alábbiak szerint:

  • A Magyar Posta Befektetési Zrt. valamint a Takarék Invest Kft. és Magyar Posta Zrt. részvényesek között alárendelt kölcsönszerződések megkötése összesen 40 millió Ft, részvényesenként egyenlő mértékű alárendelt kölcsöntőke bevonása érdekében.
  • A Társaság ügyvezetésének felhatalmazása arra, hogy az alárendelt kölcsöntőke szerződést az előterjesztésben foglalt tartalommal megkösse és a kölcsönösszegeket haladéktalanul, de legkésőbb 2019. március 31-ig lehívja.

Budapest, 2019. március 18.  

Magyar Posta Befektetési Zrt.