Közzététel rendkívüli közgyűlés összehívásáról és a közgyűlés határozatairól

Miért válasszon minket

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg: 01-10-047536; tev. eng. szám: H-EN-III-8/2013; a továbbiakban: „Társaság”) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: „Bszt.”) 123. § (1) bekezdés d) és g) pontja alapján ezúton teszi közzé a honlapján az alábbiakat:

 

A 2018. augusztus 17. napján kelt meghívó alapján a Társaság rendkívüli közgyűlése (a továbbiakban: „Közgyűlés”) az alábbiak szerint került összehívásra:

 

Közgyűlés időpontja: 2018. szeptember 3. 9 óra

Közgyűlés helye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., 208 iroda

Közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel útján

A Közgyűlés napirendje:

  1. Új felügyelőbizottsági tag megválasztása

A Közgyűlés határozatképtelenségére tekintettel a megismételt közgyűlés, a 2018. augusztus 17. napján kelt meghívóban foglaltak alapján 2018. szeptember 6. napján 9 órakor, a 1122 Budapest, Pethényi köz 10. szám alatti helyszínen került megtartásra, változatlan napirenddel.

 

1/2018. (IX.06.) számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés – az alábbi feltételtől függő hatállyal – megválasztja Lovas Ivánt (lakcíme: 1118 Budapest, Beregszász út 34.; születési ideje: 1971. október 16.; anyja neve: Márton Viktória) a Magyar Posta Befektetési Zrt. Felügyelőbizottsága tagjának. Tisztégének ellátásáért havi bruttó 60.000 Ft díjazásra jogosult.

A Bszt. 22/A. § (1) bekezdése alapján a Társaság vezető állású személyének az nevezhető ki, akinek személye a megválasztás tervezett időpontját megelőzően a Magyar Nemzeti Banknak – az előzetes engedély megszerzése érdekében – bejelentetésre került, és a Magyar Nemzeti Bank az engedélyt megadta.

A fentiekre tekintettel a felügyelőbizottsági tagság kezdő időpontja a Magyar Nemzeti Bank megválasztást engedélyező határozatának a Társaság által történő kézhezvételét követő naptól, 2019. január 29. napjáig tart.

Budapest, 2018. szeptember 06.

Magyar Posta Befektetési Zrt.