Közzététel rendkívüli közgyűlésről és a közgyűlésen hozott határozatokról

Közgyűlés - MPBSZ

A Magyar Posta Befektetési Zrt. közzététele
a Bszt. 123.§ (1) g) pontja alapján

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg: 01-10-047536; tev. eng. szám: H-EN-III-8/2013; a továbbiakban: „Társaság”) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: „Bszt.”) 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján ezúton teszi közzé a honlapján az alábbiakat:

A Társaság rendkívüli közgyűlése (a továbbiakban: „Közgyűlés”) az alábbiak szerint került megtartásra:

Közgyűlés időpontja: 2019. május 24. (péntek). 16:00 óra
Közgyűlés helye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel útján
A Közgyűlés napirendje:

  1. A Magyar Posta Befektetési Zrt. – Magyar Posta Zrt. közötti Közvetítői Keretmegállapodás 2019. május 31-i megszüntetése és kapcsolódó döntések.

A Közgyűlésen meghozott határozat lényeges tartalma:

A Közgyűlés tudomásul vette a Magyar Posta Befektetési Zrt. és a Magyar Posta Zrt. közötti közvetítői keretmegállapodás (függő ügynöki szerződés) 2019. május 31. napjával való megszűnését.

A Közgyűlés jóváhagyta a Magyar Posta Befektetési Zrt. és a Magyar Posta Zrt. egyes munkavállalói közötti közvetítői megállapodások (függő ügynöki szerződések) megkötését, 2019. június 1-jét követő hatályba lépési dátummal.

Budapest, 2019. május 31.

Magyar Posta Befektetési Zrt.