Közzététel rendkívüli kögyzűlés összehívásáról és közgyűlés határozatairól

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg: 01-10-047536; tev. eng. szám: H-EN-III-8/2013; a továbbiakban: „Társaság”) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: „Bszt.”) 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján ezúton teszi közzé a honlapján az alábbiakat:

A Társaság rendkívüli közgyűlése (a továbbiakban: „Közgyűlés”) az alábbiak szerint került megtartásra:

Közgyűlés időpontja: 2019. augusztus 10. (szombat). 9:30 óra

Közgyűlés helye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.

Közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel útján

A Közgyűlés napirendje:

  1. A Magyar Posta Befektetési Zrt. Bszt. szerinti szerződéses kötelezettségei állományának átruházása.

A Társaság részvényesei a Társaság Alapszabályának IX.6. pontjában foglaltak alapján a Közgyűlés fentiek szerinti megtartásához és a határozathozatalhoz egyhangúlag hozzájárultak.

A Közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:

1/2019 (VIII.10.) számú közgyűlési határozat

A Magyar Posta Befektetési Zrt. rendkívüli közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Magyar Posta Befektetési Zrt. Bszt. szerinti szerződéses kötelezettségei állományának átruházásáról szóló előterjesztést, és felkéri a Társaság menedzsmentjét az állomány-átruházási szerződés megkötésére az előterjesztésben szereplő feltételekkel.

Budapest, 2019. augusztus 15.  

Magyar Posta Befektetési Zrt.