Közzététel új Hirdetményről

vállalati hírek

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10., tevékenységi engedély száma: H-EN-III-8/2013, cégjegyzékszám: 01-10-047536, a továbbiakban: Szolgáltató) ezúton közzéteszi, 2017. november 15. napján kihirdetésre kerülő 94. számú Hirdetményét a Társaság által vezetett 2014. évi Tartós Befektetési Számlák 3. év végi részkivételéről.

A fenti dokumentum, valamint jelen Közzététel elérhető a Szolgáltató internetes oldalán (www.postamegtakaritas.hu), valamint nyomtatott formában rendelkezésre áll a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán és a Szolgáltató függő ügynöke, a Magyar Posta Zrt. befektetési szolgáltatások nyújtására kijelölt postahelyein is.

Budapest, 2017. november 14.

Magyar Posta Befektetési Zrt.