Közzététel Üzletszabályzat és Hirdetmény módosulásáról

Jegyzet kép

 

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10., tevékenységi engedély száma: H-EN-III-8/2013, cégjegyzékszám: 01-10-047536, a továbbiakban: Társaság) ezúton közzéteszi, hogy 2018. szeptember 14. napi hatálybalépéssel az alábbi dokumentumai módosulnak:

  1. Üzletszabályzatának 2. sz. mellékletét képező Kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységek végzői
  2. Hirdetménye Kockázati ügyféltájékoztatásról 5. sz. mellékletét képező Magyar Posta Takarék Pénzpiaci Alap Terméklap

A fenti dokumentumok, valamint jelen Közzététel elérhető a Társaság internetes oldalán (www.postamegtakaritas.hu), valamint nyomtatott formában rendelkezésre áll a Társaság Székhelyén és a Társaság függő ügynöke, a Magyar Posta Zrt. befektetési szolgáltatások nyújtására kijelölt postahelyein is.

 

Budapest, 2018. szeptember 13.

Magyar Posta Befektetési Zrt.