Közzététel Üzletszabályzat és Hirdetmények módosulásáról

e-Befektetés belépés

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10., tevékenységi engedély száma: H-EN-III-8/2013, cégjegyzékszám: 01-10-047536, a továbbiakban: Társaság) ezúton közzéteszi, hogy 2018. január 03. napi hatálybalépéssel az alábbi dokumentumai módosulnak:

  1. Üzletszabályzata
  2. Üzletszabályzatának 2. sz. mellékletét képező Kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységek végzői
  3. Üzletszabályzatának 3. sz. mellékletét képező Szerződésminták és teljesítési igazolások jegyzéke
  4. Üzletszabályzatának 4. sz. mellékletét képező Végrehajtási politika
  5. Üzletszabályzatának 5. sz. mellékletét képező Összeférhetetlenségi politika
  6. Üzletszabályzatának 6. sz. mellékletét képező Panaszkezelési szabályzat
  7. Magyar Posta Zrt-vel Közös Hirdetménye
  8. Hirdetménye Kockázati termékmátrixról
  9. Hirdetménye Ügylet előtti tájékoztatásról
  10. Hirdetménye Kockázati ügyféltájékoztatásról

A fenti dokumentumok, valamint jelen Közzététel elérhető a Társaság internetes oldalán (www.postamegtakaritas.hu), valamint nyomtatott formában rendelkezésre áll a Társaság Székhelyén és a Társaság függő ügynöke, a Magyar Posta Zrt. befektetési szolgáltatások nyújtására kijelölt postahelyein is.

Budapest, 2018. január 02.

Magyar Posta Befektetési Zrt.