Közzététel Üzletszabályzat és Hirdetmények módosulásáról

kapcsolódó részek kép

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1062 Budapest, Andrássy út 105., tevékenységi engedély száma: H-EN-III-8/2013, cégjegyzékszám: 01-10-047536, a továbbiakban: Társaság) ezúton közzéteszi, hogy 2017. október 05. napi hatálybalépéssel az alábbi dokumentumai módosulnak:

  1. Üzletszabályzatának 7. sz. mellékletét képező Díjjegyzéke és Munkavállalói számlacsomag díjjegyzéke
  2. Hirdetménye Fizetési műveletek lebonyolítási rendjéről
  3. Hirdetménye Kockázati termékmátrixról
  4. Hirdetménye Kockázati ügyféltájékoztatásról

A fenti dokumentum, valamint jelen Közzététel elérhető a Társaság internetes oldalán (www.postamegtakaritas.hu), valamint nyomtatott formában rendelkezésre áll a Társaság Székhelyén és a Társaság függő ügynöke, a Magyar Posta Zrt. befektetési szolgáltatások nyújtására kijelölt postahelyein is.

Budapest, 2017. október 04.

Magyar Posta Befektetési Zrt.