Közzététel Üzletszabályzat 7.sz. melléklet: Díjjegyzék módosulásáról

Jegyzet kép

 

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10., tevékenységi engedély száma: H-EN-III-8/2013, cégjegyzékszám: 01-10-047536, a továbbiakban: Társaság) ezúton közzéteszi, hogy 2019. január 01. napi hatálybalépéssel az Üzletszabályzatának 7. sz. mellékletét képező Díjjegyzéke dokumentum módosul.

A fenti dokumentum, valamint jelen Közzététel elérhető a Társaság internetes oldalán (www.postamegtakaritas.hu), valamint nyomtatott formában rendelkezésre áll a Társaság Székhelyén és a Társaság függő ügynöke, a Magyar Posta Zrt. befektetési szolgáltatások nyújtására kijelölt postahelyein is.

 

Budapest, 2018. december 14.

Magyar Posta Befektetési Zrt.