Közzététel közgyűlésen meghozott határozatokról

Közgyűlés

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg: 01-10-047536; tev. eng. szám: H-EN-III-8/2013; a továbbiakban: „Társaság”) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: „Bszt.”) 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján ezúton teszi közzé a honlapján az alábbiakat:

 

A 2017. december 8. napján kelt meghívó alapján a Társaság rendkívüli közgyűlése (továbbiakban: „Közgyűlés”) az alábbiak szerint került összehívásra:

Közgyűlés időpontja: 2017. december 12. (kedd) 900 óra

Közgyűlés helye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.

Közgyűlés megtartásának módja: személyes részvétel útján

A Közgyűlés napirendje:

  1. Döntés a Társaság alaptőkéjének felemeléséről
  2. Az Alapszabály tőkeemeléssel összefüggő módosítása

1/2017. (XII.12.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjének új, dematerializált törzsrészvények zártkörű kibocsátásával történő megemeléséről döntött.

A közgyűlési határozat alapján a Társaság összesen 8 db, egyenként 1.000.000,- Ft névértékű és 10.000.000,- Ft kibocsátási értékű, összesen 80.000.000,- Ft kibocsátási értékű, dematerializált, új törzsrészvényt bocsát ki, teljes mértékben pénzbeli hozzájárulás ellenében. Ebből az összegből az alaptőke 8.000.000,- Ft összeggel emelkedik meg 168.000.000,- Ft összegről 176.000.000,- Ft összegre, míg a fennmaradó 72.000.000,- Ft a tőketartalékba kerül. A Közgyűlés rögzítette, hogy az új részvényekhez a Társaság jelenlegi törzsrészvényeivel megegyező jogok kapcsolódnak.

A Közgyűlés megállapította, hogy a Társaság részvényesei a közgyűlési határozat meghozatalát megelőzően az újonnan kibocsátandó részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó, előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot megtették.

Az újonnan kibocsátandó részvények átvételére a Közgyűlés a Társaság meglévő részvényeseit egyenlő arányban – így a Magyar Posta Zrt. 4 db, valamint a Takarék Invest Kft. (korábbi neve: FHB INVEST Kft.) szintén 4 db részvény átvételére – jelölte ki, azzal, hogy a Társaság részvényesei a részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállalási nyilatkozatot 2017. december 12. napjáig, valamint az átvenni kívánt részvények kibocsátási értékét 2017. december 13. napjáig kötelesek a Társaság rendelkezésére bocsátani.

2/2017. (XII.12.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés elfogadta a Társaság Alapszabályának a tőkeemelésre tekintettel történő módosítását.

Budapest, 2017. december 15.

Magyar Posta Befektetési Zrt.