Közzététel Felügyelőbizottsági tag megbízásáról

Üzlet kézfogás

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cg: 01-10-047536; tev. eng. szám: H-EN-III-8/2013; a továbbiakban: „Társaság”) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: „Bszt.”) 123. § (1) bekezdés d) pontja alapján ezúton teszi közzé a honlapján az alábbiakat:

A Társaság tulajdonosai a 2018. szeptember 06. napján megtartott megismételt Közgyűlésen a 1/2018. (IX.06.) számú, egyhangúlag meghozott közgyűlési határozattal – az alábbi feltételtől függő hatállyal – megválasztották Lovas Ivánt (anyja neve: Márton Viktória; lakcíme: 1118 Budapest, Beregszász út 34. 1. ajtó) a Társaság Felügyelőbizottsági tagjává.

Tekintettel arra, hogy a Bszt. 22/A. § (1) bekezdése alapján a Társaság vezető állású személyének az nevezhető ki, akinek személye a megválasztás tervezett időpontját megelőzően a Magyar Nemzeti Banknak – az előzetes engedély megszerzése érdekében – bejelentésre került, és a Magyar Nemzeti Bank az engedélyt megadta, ezért a Közgyűlés a Felügyelőbizottsági tagság kezdő időpontját a Magyar Nemzeti Bank megválasztást engedélyező határozatának a Társaság által történő kézhezvételét követő napjában határozták meg.

A fentiekre tekintettel tehát ezúton bejelentjük a Tisztelt Magyar Nemzeti Banknak, hogy a Magyar Nemzeti Bank a Társaság által 2018. szeptember 24. napján átvett H-EN-III-456/2018. számú határozatában engedélyezte Lovas Ivánnak, a Társaság Felügyelőbizottsági tagjává való megválasztását. Ebből következően Lovas Iván a Társaság Felügyelőbizottsági tagságát 2018. szeptember 25. napjától 2019. január 29. napjáig tölti be.

Budapest, 2018. október 01.

Magyar Posta Befektetési Zrt.