Tájékoztató a kötelező adategyeztetésről, az okmányok kötelező másolásáról

vállalati hírek

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) ezúton is felhívja tisztelt Ügyfelei figyelmét arra, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) értelmében valamennyi Ügyfelünk
– személyazonosságának igazolására alkalmas és lakcímet igazoló hatósági igazolványáról másolatot kell készítenünk,
– adatait, kiemelt közszereplői státuszát egyeztetnünk kell (Adatlap)
legkésőbb 2019. június 26. napjáig.

Fentiek alapján kérjük, hogy amennyiben az adategyeztetésre és okmánymásolásra az Ön esetében még nem került sor, fáradjon be az Önhöz legközelebbi, befektetési szolgáltatásokat is nyújtó postahelyre!

Felhívjuk figyelmét, hogy a Pmt. 13. § (8) szakasza értelmében az adategyeztetés és okmánymásolás elmaradása esetén 2019. június 26. napját követően, a Pmt. szerint kötelezően kezelt adatok egyeztetésének pótlásáig a Szolgáltatónál vezetett értékpapírszámlához kapcsolódó megbízások teljesítése megtagadásra kerül. Ez a korlátozás egyaránt vonatkozik a számlatulajdonosra és a meghatalmazottra, valamennyi értékesítési csatornán (postahely, e-Befektetés, stb.).

A korlátozás feloldása a személyes ügyfél azonosítást (okmányok bemutatása, másolása, Adatlap kitöltése) követően azonnal, automatikusan megtörténik.

Jelen Hirdetmény elérhető a Szolgáltató internetes oldalán (www.postamegtakaritas.hu), valamint nyomtatott formában rendelkezésre áll a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán és a Szolgáltató függő ügynöke, a Magyar Posta Zrt. befektetési szolgáltatások nyújtására kijelölt postahelyein is.

Budapest, 2019. március 1.
Magyar Posta Befektetési Zrt.