Tájékoztató állomány átruházásról a Magyar Posta Befektetési Zrt. Ügyfelei részére

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10., tevékenységi engedély száma: H-EN-III-8/2013, cégjegyzékszám: 01-10-047536, a továbbiakban: MPBSZ) ezúton közzéteszi, hogy a befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az ügyfelek számára vezetett ügyfél- és értékpapírszámla, így pénz, pénzügyi eszköz állományát 2019. október 21. napján, állomány-átruházás keretében át kívánja adni az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely:1122 Budapest, Pethényi köz 10; cégjegyzékszám: 01-10-041206; rövid név: MTB Zrt.) kezelésébe. Az állomány-átruházást követően az értékpapírszámlával kapcsolatos ügyek az MTB Zrt. közvetítői fiókjaiban (azaz a Takarék Csoport tagjainál) intézhetőek, melyek elérhetőségéről a www.takarekcsoport.hu weboldalon tájékozódhat.


Az állomány átruházás az MPBSZ valamennyi ügyfelét érinti, melyről a melléklet szerint tájékoztatja Ügyfeleit – ezért kérjük, olvassa el gondosan levelünket és a mellékelt tájékoztatót az állomány-átruházással kapcsolatos tudnivalókról (Legfontosabb tudnivalók, Részletes tudnivalók)!

Jelen Hirdetmény elérhető a Szolgáltató internetes oldalán (www.postamegtakaritas.hu), valamint nyomtatott formában rendelkezésre áll a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán és a Magyar Posta Zrt. befektetési szolgáltatások nyújtására kijelölt postahelyein is.

Budapest, 2019. szeptember 06.

Magyar Posta Befektetési Zrt.