Tájékoztató tevékenység felfüggesztéséről

Jegyzet kép

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10., tevékenységi engedély száma: H-EN-III-8/2013, cégjegyzékszám: 01-10-047536, a továbbiakban: MPBSZ) a befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az ügyfelek számára vezetett ügyfél- és értékpapírszámla, így pénz- és pénzügyi eszköz állományát 2019. október 21. napján („Átruházás napja”), állomány-átruházás keretében átadta az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely:1122 Budapest, Pethényi köz 10; cégjegyzékszám: 01-10-041206; rövid név: MTB Zrt.) kezelésébe. Az Átruházás napján az MPBSZ ügyfelekkel nem rendelkezik.


Az MPBSZ a befektetési üzletágát még a 2019. évben meg kívánja szüntetni. Ennek érdekében az Átruházás napjával az MPBSZ felfüggeszti valamennyi befektetési szolgáltatási tevékenységét, továbbá kezdeményezni fogja a Magyar Nemzeti Banknál a vonatkozó tevékenységi engedélyt visszavonását.
Ennek megfelelően, az MPBSZ az
(i) Átruházás napjáig megszűntette az egyes pénzügyi eszközök forgalmazására vonatkozó szerződéseit.
(ii) Átruházás napjával valamennyi függő ügynökével megszűntette a közvetítői jogviszonyt.
(iii) Átruházás napjával módosította az Általános Üzletszabályzatát valamint az ügyfélkiszolgálást érintő egyes szabályzatait.
(iv) Átruházás napjától nem köt befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére, illetve kiegészítő szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést.

Az MPBSZ a tevékenység felfüggesztésének időtartama alatt – azaz a 2019. október 21-e és a tevékenységi engedély visszavonásának napjáig – biztosítja az MPBSZ elérhetőséget a Panaszkezelési szabályzat szerinti helyeken.

Budapest, 2019. október 21.
Magyar Posta Befektetési Zrt.